Interview “Ibiganiro” with Adora Uwimana by Seth Kaburungu [Burundi Gospel]

By  |  0 Comments

Adora Uwimana numwe mubaririmvyikazi babarundi aririmba indirimbo zo guhimbaza Imana, umwe mubaririmvyi babigeme ahaye azanana numuvuto munini cane gose kandi benshi bahaye bamwemera muburirimvyi bwiwe, uno mwigeme afise ingabire nziza yo gutunga indirimbo muburyo bugezweho, bimwe benshi badashobora gukora, aririmba indirimbo z’Imana ariko muburyo (style) bugezweho. Adora Uwimana asohoye vuba Alubamu yiwe yambere yise “NAMPENDA” kandi akaba yarayikoreye igiteramo mukwezi kwindwi itariki 15, umwaka wi 2013. Tubamenyeshe kandi kuno mwigeme afise ikundi yiwe yise “THE GANADORES” abigeme bazi gutamba intambo zigezweho akaba aribo bamutambira muma Clips yiwe. Kandi no muri DVD yiwe yasohoye abo bigeme barakoze intararubonye muntambo, gerageza kurondora DVD yiwe wirabire amarorerwa.

Seth Kaburungu umwe aherutse kugiriranira ibiganiro (Interview) nawe kuvyerekeye ibikorwa vyiwe niterambere ryiwe.

 • Seth Kaburungu
  Mugiteramo cawe, kuba Ari iryambere ukoze ibintu nkivyo, mbe vyarakworoheye canke nizihe challenge wahuye nazo?
 • Adora Uwimana
  murakoze, nukuri ubwa mbere na mbere numva mfise ibyishimo vyinshi n’ishimwe ku Mana ukuntu yamfanshije. ntivyari vyoroshe kuko nta ma sponsors nari mfise. Challenge ya mbere ni uburyo ariko Imana ishimwe kuko nagiye mbona abantu batandukanye bagenda bamfansha umwe umwe agenda agira ico aterereye. Imana ihezagire Umuntu wese yagize ico akora muri iyi project yanje.
 •  Seth Kaburungu

  Nigiki ubona wohindura canke cohinduka mugihe ufashe umugambi wo gukoresha igiteramo kindi gikurikira.

 • Adora Uwimana

  Ica mbere na mbere nuko ama entreprises atandukanye akwiye kuza ararekura ama sponsors mu mutima wo gushigikira umuziki no guteza imbere umu artiste. Hama ikindi nugukorera mu kibanza gishobora gukwiramwo abantu benshi bashobaka. kuko vyarambabaje kubona hariho aba fans benshi basubiye inyuma kuko ibibanza vyuzuye kare, mboneyeho n’akaryo ko gusaba ikigongwe uyo muntu wese atashoboye kubona igiteramo canje kubera yabuze ikibanza, bambabarire sijewe kandi ndabakunda.

 • Seth Kaburungu

  Wizera ko album yawe yambere wise “Nampenda” ko yogushikana canke izogushikana kwi level nyabaki?

 •  Adora Uwimana

  ubwa mbere na mbere ndashima imana kuri impact imaze kugira mukanya gato imaze isohotse. Hama sinshobora kumenya level izonshikanako , ariko ico nzi ntakekeranya nuko imbere ari heza cane. kandi ikindi nobamenyesha nuko ndayishimiye cane kuko DVD yanje ikoze mu buryo bwiza burimwo n’ubuhanga. kandi ikindi novuga nuko nizeye ko izoshikira abantu benshi bakazoshobora kumva message navuze kuko nakoresheje indimi nyinshi: igiswahili, igifaransa, icingereza hamwe n’ikirundi. imbere ni heza

 •  Seth Kaburungu

  Kuba ushobora gutunga imyendo (Style) y’indirimbo zigezweho, uvyiyumvamwo gute? abagufasha kuri musique bihora bibagendera gute?

 • Adora Uwimana

  nukuri jewe ndemeza neza ko ari inspiration y’imana kugira nshobore kuba naratunguye gucomposa inddirimbo zigenda kuriya kuko ubwa mbere vyaje ntazi nivyarivyo. munyuma maze gutahura ivyarivyo niho naciye ndabi travailla gose. niho naciye ngira n’umugambi wogutanguza umurwi wanje wabatamba kugira kuri scene nzohore ndirimba ntambana nabo. abo nabo bitwa ” the GANADORES”, bisigura the Winners. ndabishimiye cane gose kuko naba professionnels gose. Hama kubasanzwe bamfansha umuziki n’ukuri jewe umu arrangeur wanje azi umuziki mu buryo buhanitse ni uwitwa Marc Kibamba azwi nk’umu arangeur et pianiste akomeye gose muri East Afrika amze kuronka ubushimwe bwinshi. Ariko kandi mu bamfansha kugira nshobore gukora ama style nkarya , ndafise umu coach wanje , yitwaa YveShaka, nununtu afise umuziki mwinshi muri we , na Jiji 7 aramfansha ibitari bike, n’ abandi benshi.

 •  Seth Kaburungu

  Mukurangiza ubwiye iki abanywanyi bawe, bitege iki mumisi irimbere, canke mwiterambere ryawe! Hari bishasha woba wimirije kubazanira, canke hoba hariho effort uhaye ukoresha kugira umuziki wawe uterembere cane mbese kuruta nabandi kugira iterambere ryawe ribandanye?

 •  Adora Uwimana

  murakoze cane , aba fans bitege web site yanje mu misi itari myinshi nzoyi publia . nipfuza ko abanywanyi bamenya amakuru yanje ku bwinshi. hama ubu hariho ama featurings agera kuri 3 nari nazeraniye abandi baririmvyi ko nzokorana nabo nivyo nshaka kujamwo ariko kandi ubu igikorwa nyamukuru mfise ni ukumenyekanisha mu buryo bwose bushoboka DVD yanje mukuzunguruka ahantu henshi hashoboka ndayi presenta. murakoze ku kiganiro ciza tugiranye.

  Adora Uwimana hamwe numurwi wiwe “THE GANADORES”

  Adora

Share
Profile photo of Burundian Gospel

Share

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

error: Copyright reserved by The Shemeza Co. ©2017
Skip to toolbar